FitWEB

Vår løsning

Løsningen er webasert og fungerer like godt på nettbrett og mobil som på pc

Få full oversikt over kunden dine fra godstolen

Kundeweb

Her har kunden overikt over sine fakturaer, bestilte timer og kan endre sine personlige opplysninger, i tillegg til kobling til timeplaner og timebestilling

Medlemsweb

Full oversikt over alle kunder og deres status, registrering av nye kunder og oppfølging av eksisterende. Adgangskontroll enten innebygget, eller koblet mot andre adgangskontrollsystemer.